Μνημόνιο συνεργασίας με ΟΠΑ

Μνημόνιο συνεργασίας με ΠΔΑ
26 Απριλίου, 2017
Επίσημη παρουσίαση SIGMA Innovation Lab
26 Απριλίου, 2017

Συνέργειες

Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα υπάρξει επίσημη ανακοίνωση