Πρόγραμμα Σεμιναρίων

Innovation Lab

Μάιος 2022

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Κυριακή 1 Μαΐου
Δευτέρα 2 Μαΐου
Τρίτη 3 Μαΐου
Τετάρτη 4 Μαΐου
 • 12:00 μμ – 2:00 μμ Εισαγωγή στα Συστήματα συναγερμού Sigma
 • 2:00 μμ – 4:00 μμ Σύστημα Συναγερμού Sigma S-PRO
Πέμπτη 5 Μαΐου
Παρασκευή 6 Μαΐου
Σάββατο 7 Μαΐου
Κυριακή 8 Μαΐου
Δευτέρα 9 Μαΐου
Τρίτη 10 Μαΐου
Τετάρτη 11 Μαΐου
 • 12:00 μμ – 2:00 μμ Συστήματα Συναγερμού Inim Electronics
 • 2:00 μμ – 4:00 μμ Συστήματα Πυρανιχνευσης Inim Electronics
Πέμπτη 12 Μαΐου
Παρασκευή 13 Μαΐου
Σάββατο 14 Μαΐου
Κυριακή 15 Μαΐου
Δευτέρα 16 Μαΐου
Τρίτη 17 Μαΐου
Τετάρτη 18 Μαΐου
 • 12:00 μμ – 2:00 μμ Συστήματα Κλειστού Κυκώματος Τηλεόρασης TVT
Πέμπτη 19 Μαΐου
Παρασκευή 20 Μαΐου
Σάββατο 21 Μαΐου
Κυριακή 22 Μαΐου
Δευτέρα 23 Μαΐου
Τρίτη 24 Μαΐου
Τετάρτη 25 Μαΐου
 • 12:00 μμ – 2:00 μμ Συστήματα Ελέγχου Πρόσβασης
Πέμπτη 26 Μαΐου
Παρασκευή 27 Μαΐου
Σάββατο 28 Μαΐου
Κυριακή 29 Μαΐου
Δευτέρα 30 Μαΐου
Τρίτη 31 Μαΐου

Ιούνιος 2022

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Τετάρτη 1 Ιουνίου
 • 12:00 μμ – 2:00 μμ Εισαγωγή στα Συστήματα συναγερμού Sigma
 • 2:00 μμ – 4:00 μμ Σύστημα Συναγερμού Sigma S-PRO
Πέμπτη 2 Ιουνίου
Παρασκευή 3 Ιουνίου
Σάββατο 4 Ιουνίου
Κυριακή 5 Ιουνίου
Δευτέρα 6 Ιουνίου
Τρίτη 7 Ιουνίου
Τετάρτη 8 Ιουνίου
 • 12:00 μμ – 2:00 μμ Συστήματα Συναγερμού Inim Electronics
Πέμπτη 9 Ιουνίου
Παρασκευή 10 Ιουνίου
Σάββατο 11 Ιουνίου
Κυριακή 12 Ιουνίου
Δευτέρα 13 Ιουνίου
Τρίτη 14 Ιουνίου
Τετάρτη 15 Ιουνίου
 • 2:00 μμ – 4:00 μμ Συστήματα Πυρανιχνευσης Inim Electronics
Πέμπτη 16 Ιουνίου
Παρασκευή 17 Ιουνίου
Σάββατο 18 Ιουνίου
Κυριακή 19 Ιουνίου
Δευτέρα 20 Ιουνίου
Τρίτη 21 Ιουνίου
Τετάρτη 22 Ιουνίου
 • 12:00 μμ – 2:00 μμ Συστήματα Κλειστού Κυκώματος Τηλεόρασης TVT
Πέμπτη 23 Ιουνίου
Παρασκευή 24 Ιουνίου
Σάββατο 25 Ιουνίου
Κυριακή 26 Ιουνίου
Δευτέρα 27 Ιουνίου
Τρίτη 28 Ιουνίου
Τετάρτη 29 Ιουνίου
 • 12:00 μμ – 2:00 μμ Συστήματα Ελέγχου Πρόσβασης
Πέμπτη 30 Ιουνίου

Ιούλιος 2022

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Παρασκευή 1 Ιουλίου
Σάββατο 2 Ιουλίου
Κυριακή 3 Ιουλίου
Δευτέρα 4 Ιουλίου
Τρίτη 5 Ιουλίου
Τετάρτη 6 Ιουλίου
 • 12:00 μμ – 2:00 μμ Εισαγωγή στα Συστήματα συναγερμού Sigma
 • 2:00 μμ – 4:00 μμ Σύστημα Συναγερμού Sigma S-PRO
Πέμπτη 7 Ιουλίου
Παρασκευή 8 Ιουλίου
Σάββατο 9 Ιουλίου
Κυριακή 10 Ιουλίου
Δευτέρα 11 Ιουλίου
Τρίτη 12 Ιουλίου
Τετάρτη 13 Ιουλίου
 • 12:00 μμ – 2:00 μμ Συστήματα Συναγερμού Inim Electronics
 • 2:00 μμ – 4:00 μμ Συστήματα Πυρανιχνευσης Inim Electronics
Πέμπτη 14 Ιουλίου
Παρασκευή 15 Ιουλίου
Σάββατο 16 Ιουλίου
Κυριακή 17 Ιουλίου
Δευτέρα 18 Ιουλίου
Τρίτη 19 Ιουλίου
Τετάρτη 20 Ιουλίου
 • 12:00 μμ – 2:00 μμ Συστήματα Κλειστού Κυκώματος Τηλεόρασης TVT
Πέμπτη 21 Ιουλίου
Παρασκευή 22 Ιουλίου
Σάββατο 23 Ιουλίου
Κυριακή 24 Ιουλίου
Δευτέρα 25 Ιουλίου
Τρίτη 26 Ιουλίου
Τετάρτη 27 Ιουλίου
 • 12:00 μμ – 2:00 μμ Συστήματα Ελέγχου Πρόσβασης
Πέμπτη 28 Ιουλίου
Παρασκευή 29 Ιουλίου
Σάββατο 30 Ιουλίου
Κυριακή 31 Ιουλίου

Αύγουστος 2022

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Δευτέρα 1 Αυγούστου
Τρίτη 2 Αυγούστου
Τετάρτη 3 Αυγούστου
 • 12:00 μμ – 2:00 μμ Εισαγωγή στα Συστήματα συναγερμού Sigma
 • 2:00 μμ – 4:00 μμ Σύστημα Συναγερμού Sigma S-PRO
Πέμπτη 4 Αυγούστου
Παρασκευή 5 Αυγούστου
Σάββατο 6 Αυγούστου
Κυριακή 7 Αυγούστου
Δευτέρα 8 Αυγούστου
Τρίτη 9 Αυγούστου
Τετάρτη 10 Αυγούστου
 • 12:00 μμ – 2:00 μμ Συστήματα Συναγερμού Inim Electronics
Πέμπτη 11 Αυγούστου
Παρασκευή 12 Αυγούστου
Σάββατο 13 Αυγούστου
Κυριακή 14 Αυγούστου
Δευτέρα 15 Αυγούστου
Τρίτη 16 Αυγούστου
Τετάρτη 17 Αυγούστου
 • 2:00 μμ – 4:00 μμ Συστήματα Πυρανιχνευσης Inim Electronics
Πέμπτη 18 Αυγούστου
Παρασκευή 19 Αυγούστου
Σάββατο 20 Αυγούστου
Κυριακή 21 Αυγούστου
Δευτέρα 22 Αυγούστου
Τρίτη 23 Αυγούστου
Τετάρτη 24 Αυγούστου
 • 12:00 μμ – 2:00 μμ Συστήματα Κλειστού Κυκώματος Τηλεόρασης TVT
Πέμπτη 25 Αυγούστου
Παρασκευή 26 Αυγούστου
Σάββατο 27 Αυγούστου
Κυριακή 28 Αυγούστου
Δευτέρα 29 Αυγούστου
Τρίτη 30 Αυγούστου
Τετάρτη 31 Αυγούστου
 • 12:00 μμ – 2:00 μμ Συστήματα Ελέγχου Πρόσβασης

Σεπτέμβριος 2022

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου
Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου
Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου
Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου
Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου
Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου
Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου
 • 12:00 μμ – 2:00 μμ Εισαγωγή στα Συστήματα συναγερμού Sigma
 • 2:00 μμ – 4:00 μμ Σύστημα Συναγερμού Sigma S-PRO
Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου
Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου
Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου
Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου
Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου
Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου
Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου
 • 12:00 μμ – 2:00 μμ Συστήματα Συναγερμού Inim Electronics
 • 2:00 μμ – 4:00 μμ Συστήματα Πυρανιχνευσης Inim Electronics
Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου
Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου
Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου
Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου
Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου
Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου
Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου
 • 12:00 μμ – 2:00 μμ Συστήματα Κλειστού Κυκώματος Τηλεόρασης TVT
Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου
Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου
Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου
Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου
Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου
Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου
Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου
 • 12:00 μμ – 2:00 μμ Συστήματα Ελέγχου Πρόσβασης
Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου
Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου

Οκτώβριος 2022

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Σάββατο 1 Οκτωβρίου
Κυριακή 2 Οκτωβρίου
Δευτέρα 3 Οκτωβρίου
Τρίτη 4 Οκτωβρίου
Τετάρτη 5 Οκτωβρίου
 • 12:00 μμ – 2:00 μμ Εισαγωγή στα Συστήματα συναγερμού Sigma
 • 2:00 μμ – 4:00 μμ Σύστημα Συναγερμού Sigma S-PRO
Πέμπτη 6 Οκτωβρίου
Παρασκευή 7 Οκτωβρίου
Σάββατο 8 Οκτωβρίου
Κυριακή 9 Οκτωβρίου
Δευτέρα 10 Οκτωβρίου
Τρίτη 11 Οκτωβρίου
Τετάρτη 12 Οκτωβρίου
 • 12:00 μμ – 2:00 μμ Συστήματα Συναγερμού Inim Electronics
 • 2:00 μμ – 4:00 μμ Συστήματα Πυρανιχνευσης Inim Electronics
Πέμπτη 13 Οκτωβρίου
Παρασκευή 14 Οκτωβρίου
Σάββατο 15 Οκτωβρίου
Κυριακή 16 Οκτωβρίου
Δευτέρα 17 Οκτωβρίου
Τρίτη 18 Οκτωβρίου
Τετάρτη 19 Οκτωβρίου
 • 12:00 μμ – 2:00 μμ Συστήματα Κλειστού Κυκώματος Τηλεόρασης TVT
Πέμπτη 20 Οκτωβρίου
Παρασκευή 21 Οκτωβρίου
Σάββατο 22 Οκτωβρίου
Κυριακή 23 Οκτωβρίου
Δευτέρα 24 Οκτωβρίου
Τρίτη 25 Οκτωβρίου
Τετάρτη 26 Οκτωβρίου
 • 12:00 μμ – 2:00 μμ Συστήματα Ελέγχου Πρόσβασης
Πέμπτη 27 Οκτωβρίου
Παρασκευή 28 Οκτωβρίου
Σάββατο 29 Οκτωβρίου
Κυριακή 30 Οκτωβρίου
Δευτέρα 31 Οκτωβρίου

Νοέμβριος 2022

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Τρίτη 1 Νοεμβρίου
Τετάρτη 2 Νοεμβρίου
 • 12:00 μμ – 2:00 μμ Εισαγωγή στα Συστήματα συναγερμού Sigma
 • 2:00 μμ – 4:00 μμ Σύστημα Συναγερμού Sigma S-PRO
Πέμπτη 3 Νοεμβρίου
Παρασκευή 4 Νοεμβρίου
Σάββατο 5 Νοεμβρίου
Κυριακή 6 Νοεμβρίου
Δευτέρα 7 Νοεμβρίου
Τρίτη 8 Νοεμβρίου
Τετάρτη 9 Νοεμβρίου
 • 12:00 μμ – 2:00 μμ Συστήματα Συναγερμού Inim Electronics
Πέμπτη 10 Νοεμβρίου
Παρασκευή 11 Νοεμβρίου
Σάββατο 12 Νοεμβρίου
Κυριακή 13 Νοεμβρίου
Δευτέρα 14 Νοεμβρίου
Τρίτη 15 Νοεμβρίου
Τετάρτη 16 Νοεμβρίου
 • 2:00 μμ – 4:00 μμ Συστήματα Πυρανιχνευσης Inim Electronics
Πέμπτη 17 Νοεμβρίου
Παρασκευή 18 Νοεμβρίου
Σάββατο 19 Νοεμβρίου
Κυριακή 20 Νοεμβρίου
Δευτέρα 21 Νοεμβρίου
Τρίτη 22 Νοεμβρίου
Τετάρτη 23 Νοεμβρίου
 • 12:00 μμ – 2:00 μμ Συστήματα Κλειστού Κυκώματος Τηλεόρασης TVT
Πέμπτη 24 Νοεμβρίου
Παρασκευή 25 Νοεμβρίου
Σάββατο 26 Νοεμβρίου
Κυριακή 27 Νοεμβρίου
Δευτέρα 28 Νοεμβρίου
Τρίτη 29 Νοεμβρίου
Τετάρτη 30 Νοεμβρίου
 • 12:00 μμ – 2:00 μμ Συστήματα Ελέγχου Πρόσβασης

Δεκέμβριος 2022

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου
Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου
Σάββατο 3 Δεκεμβρίου
Κυριακή 4 Δεκεμβρίου
Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου
Τρίτη 6 Δεκεμβρίου
Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου
 • 12:00 μμ – 2:00 μμ Εισαγωγή στα Συστήματα συναγερμού Sigma
 • 2:00 μμ – 4:00 μμ Σύστημα Συναγερμού Sigma S-PRO
Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου
Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου
Σάββατο 10 Δεκεμβρίου
Κυριακή 11 Δεκεμβρίου
Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου
Τρίτη 13 Δεκεμβρίου
Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου
 • 12:00 μμ – 2:00 μμ Συστήματα Συναγερμού Inim Electronics
 • 2:00 μμ – 4:00 μμ Συστήματα Πυρανιχνευσης Inim Electronics
Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου
Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου
Σάββατο 17 Δεκεμβρίου
Κυριακή 18 Δεκεμβρίου
Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου
Τρίτη 20 Δεκεμβρίου
Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου
 • 12:00 μμ – 2:00 μμ Συστήματα Κλειστού Κυκώματος Τηλεόρασης TVT
Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου
Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου
Σάββατο 24 Δεκεμβρίου
Κυριακή 25 Δεκεμβρίου
Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου
Τρίτη 27 Δεκεμβρίου
Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου
 • 12:00 μμ – 2:00 μμ Συστήματα Ελέγχου Πρόσβασης
Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου
Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου
Σάββατο 31 Δεκεμβρίου

Ιανουάριος 2023

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Κυριακή 1 Ιανουαρίου
Δευτέρα 2 Ιανουαρίου
Τρίτη 3 Ιανουαρίου
Τετάρτη 4 Ιανουαρίου
Πέμπτη 5 Ιανουαρίου
Παρασκευή 6 Ιανουαρίου
Σάββατο 7 Ιανουαρίου
Κυριακή 8 Ιανουαρίου
Δευτέρα 9 Ιανουαρίου
Τρίτη 10 Ιανουαρίου
Τετάρτη 11 Ιανουαρίου
Πέμπτη 12 Ιανουαρίου
Παρασκευή 13 Ιανουαρίου
Σάββατο 14 Ιανουαρίου
Κυριακή 15 Ιανουαρίου
Δευτέρα 16 Ιανουαρίου
Τρίτη 17 Ιανουαρίου
Τετάρτη 18 Ιανουαρίου
Πέμπτη 19 Ιανουαρίου
Παρασκευή 20 Ιανουαρίου
Σάββατο 21 Ιανουαρίου
Κυριακή 22 Ιανουαρίου
Δευτέρα 23 Ιανουαρίου
Τρίτη 24 Ιανουαρίου
Τετάρτη 25 Ιανουαρίου
Πέμπτη 26 Ιανουαρίου
Παρασκευή 27 Ιανουαρίου
Σάββατο 28 Ιανουαρίου
Κυριακή 29 Ιανουαρίου
Δευτέρα 30 Ιανουαρίου
Τρίτη 31 Ιανουαρίου

Όχι γεγονότα.

Φεβρουάριος 2023

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου
Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου
Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου
Σάββατο 4 Φεβρουαρίου
Κυριακή 5 Φεβρουαρίου
Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου
Τρίτη 7 Φεβρουαρίου
Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου
Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου
Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου
Σάββατο 11 Φεβρουαρίου
Κυριακή 12 Φεβρουαρίου
Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου
Τρίτη 14 Φεβρουαρίου
Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου
Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου
Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου
Σάββατο 18 Φεβρουαρίου
Κυριακή 19 Φεβρουαρίου
Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου
Τρίτη 21 Φεβρουαρίου
Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου
Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου
Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου
Σάββατο 25 Φεβρουαρίου
Κυριακή 26 Φεβρουαρίου
Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου
Τρίτη 28 Φεβρουαρίου

Όχι γεγονότα.

Μάρτιος 2023

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Τετάρτη 1 Μαρτίου
Πέμπτη 2 Μαρτίου
Παρασκευή 3 Μαρτίου
Σάββατο 4 Μαρτίου
Κυριακή 5 Μαρτίου
Δευτέρα 6 Μαρτίου
Τρίτη 7 Μαρτίου
Τετάρτη 8 Μαρτίου
Πέμπτη 9 Μαρτίου
Παρασκευή 10 Μαρτίου
Σάββατο 11 Μαρτίου
Κυριακή 12 Μαρτίου
Δευτέρα 13 Μαρτίου
Τρίτη 14 Μαρτίου
Τετάρτη 15 Μαρτίου
Πέμπτη 16 Μαρτίου
Παρασκευή 17 Μαρτίου
Σάββατο 18 Μαρτίου
Κυριακή 19 Μαρτίου
Δευτέρα 20 Μαρτίου
Τρίτη 21 Μαρτίου
Τετάρτη 22 Μαρτίου
Πέμπτη 23 Μαρτίου
Παρασκευή 24 Μαρτίου
Σάββατο 25 Μαρτίου
Κυριακή 26 Μαρτίου
Δευτέρα 27 Μαρτίου
Τρίτη 28 Μαρτίου
Τετάρτη 29 Μαρτίου
Πέμπτη 30 Μαρτίου
Παρασκευή 31 Μαρτίου

Όχι γεγονότα.

Απρίλιος 2023

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Σάββατο 1 Απριλίου
Κυριακή 2 Απριλίου
Δευτέρα 3 Απριλίου
Τρίτη 4 Απριλίου
Τετάρτη 5 Απριλίου
Πέμπτη 6 Απριλίου
Παρασκευή 7 Απριλίου
Σάββατο 8 Απριλίου
Κυριακή 9 Απριλίου
Δευτέρα 10 Απριλίου
Τρίτη 11 Απριλίου
Τετάρτη 12 Απριλίου
Πέμπτη 13 Απριλίου
Παρασκευή 14 Απριλίου
Σάββατο 15 Απριλίου
Κυριακή 16 Απριλίου
Δευτέρα 17 Απριλίου
Τρίτη 18 Απριλίου
Τετάρτη 19 Απριλίου
Πέμπτη 20 Απριλίου
Παρασκευή 21 Απριλίου
Σάββατο 22 Απριλίου
Κυριακή 23 Απριλίου
Δευτέρα 24 Απριλίου
Τρίτη 25 Απριλίου
Τετάρτη 26 Απριλίου
Πέμπτη 27 Απριλίου
Παρασκευή 28 Απριλίου
Σάββατο 29 Απριλίου
Κυριακή 30 Απριλίου

Όχι γεγονότα.