Ένας κύκλος εκπαιδευτικών σεμιναρίων με σκοπό την μετάδοση των απαραίητων γνώσεων και δεξιοτήτων για τον χειρισμό και την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας συμπεριλαμβανομένης της Πυρανίχνευσης, του Συναγερμού και των Συστημάτων Πρόσβασης και Κλειστού Κυκλώματος.

Devolo

 • Διάρκεια:
  3 ώρες
 • Επίπεδο:
  Basic
 • Κόστος:
  Δωρεάν
 • Τρόπος Παρακολούθησης:
  Δια ζώσης

Δείτε περισσότερα


Σεμινάρια One on One

 • Διάρκεια:
  1 - 3 Ώρες
 • Επίπεδο:
  Expert
 • Κόστος:
  Δωρεάν*
 • Τρόπος Παρακολούθησης:
  Online & Δια ζώσης

Δείτε περισσότερα


Εισαγωγή στα Συστήματα Ελέγχου Πρόσβασης

 • Διάρκεια:
  2 ώρες
 • Επίπεδο:
  Basic
 • Κόστος:
  Δωρεάν
 • Τρόπος Παρακολούθησης:
  Online & Δια ζώσης

Δείτε περισσότερα


Εισαγωγή στα Συστήματα Πυρανίχνευσης

 • Διάρκεια:
  3 ώρες
 • Επίπεδο:
  Basic
 • Κόστος:
  Δωρεάν*
 • Τρόπος Παρακολούθησης:
  Online & Δια ζώσης

Δείτε περισσότερα


Συστήματα συναγερμού Sigma S-PRO

 • Διάρκεια:
  3 ώρες
 • Επίπεδο:
  Advanced
 • Κόστος:
  Δωρεάν*
 • Τρόπος Παρακολούθησης:
  Online & Δια ζώσης

Δείτε περισσότερα


Συστήματα Συναγερμού Inim Electronics

 • Διάρκεια:
  2 ώρες
 • Επίπεδο:
  Advanced
 • Κόστος:
  Δωρεάν
 • Τρόπος Παρακολούθησης:
  Online & Δια ζώσης

Δείτε περισσότερα


Συστήματα Πυρανίχνευσης Inim Electronics

 • Διάρκεια:
  3 ώρες
 • Επίπεδο:
  Advanced
 • Κόστος:
  Δωρεάν
 • Τρόπος Παρακολούθησης:
  Online & Δια ζώσης

Δείτε περισσότερα


Εισαγωγή στα Ολοκληρωμένα Συστήματα CCTV

 • Διάρκεια:
  2 ώρες
 • Επίπεδο:
  Basic
 • Κόστος:
  Δωρεάν
 • Τρόπος Παρακολούθησης:
  Online & Δια ζώσης

Δείτε περισσότερα