Διαχείριση Χρόνου

Συστήματα Ελέγχου Πρόσβασης
9 Μαρτίου, 2021
Συστήματα Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης TVT
9 Μαρτίου, 2021

Στόχος

Να αποκτηθούν οι βασικές γνώσεις και να δοθούν κατευθυντήριες γραμμές στην αποτελεσματική διαχείριση χρόνου. Με οδηγό το προσωπικό μας πλάνο ανάπτυξης, η σωστή διαχείριση χρόνου μας δίνει τη δυνατότητα να πετύχουμε υψηλές αποδόσεις.

Απευθύνεται

Εγκαταστάτες, Μηχανικούς, Ιδιοκτήτες Εταιριών, Ομάδες Πωλήσεων, Τελειόφοιτους τεχνικών κατευθύνσεων, Επαγγελματίες όλων των βαθμίδων που αναζητούν επιπλέον γνώσεις και εφόδια για να πετύχουν προσωπικούς και επαγγελματικούς στόχους στην αγορά που δραστηριοποιούνται.

Θεματικές Ενότητες

  • Εισαγωγικές έννοιες
  • Η αξιοποίηση του χρόνου
  • Χρόνος και Οργανωτικότητα
  • Χρόνος και Αναβλητικότητα
  • Οργάνωση Γραφείου
  • Aποτελεσματική οργάνωση
  • H τεχνική των προτεραιοτήτων
  • Ποιότητα ζωής
  • Η αξιοποίηση του χρόνου