Εξειδικευμένα Σεμινάρια One on One

Μελέτη Συστήματος Συναγερμού
14 Μαΐου, 2021
Οργάνωση & Ανάπτυξη Επιχειρήσεων
20 Μαΐου, 2021

Στόχος

Να αποκτηθούν εξειδικευμένες γνώσεις για συγκεκριμένες λειτουργίες συσκευών & περιφερειακών ώστε να υπάρξει εξοικείωση με το σχεδιασμό και την υλοποίηση συγκεκριμένων εφαρμογών κατά περίπτωση.

Απευθύνεται

Σε Εγκαταστάτες, Μηχανικούς, Ιδιοκτήτες Εταιριών οι οποίοι διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία.

Θεματικές Ενότητες

Ορίζονται κατά περίπτωση, βάση της ζήτησης