Οργάνωση & Ανάπτυξη Επιχειρήσεων

Εξειδικευμένα Σεμινάρια One on One
16 Μαΐου, 2021
Στοιχεία Διοίκησης Επιχειρήσεων
20 Μαΐου, 2021

Στόχος

Να αποκτηθούν οι βασικές γνώσεις και να δοθούν κατευθυντήριες γραμμές στην αποτελεσματική οργάνωση & ανάπτυξη επιχειρήσεων. Με οδηγό το εταιρικό πλάνο ανάπτυξης, η οργάνωση της επιχείρησης μας δίνει τη δυνατότητα να πετύχουμε υψηλές αποδόσεις ανάπτυξης.

Απευθύνεται

Εγκαταστάτες, Μηχανικούς, Ιδιοκτήτες Εταιριών, Ομάδες Πωλήσεων, Τελειόφοιτους τεχνικών κατευθύνσεων, Επαγγελματίες όλων των βαθμίδων που αναζητούν επιπλέον γνώσεις και εφόδια για να πετύχουν προσωπικούς και επαγγελματικούς στόχους στην αγορά που δραστηριοποιούνται

Θεματικές Ενότητες

 • Διαδικασίες & Οργάνωση
 • Στόχος & Όραμα
 • Ανάλυση Αγοράς
 • Ανάλυση SWOT
 • Αξιολόγηση Ανταγωνισμού
 • Στρατηγική
 • Marketing
 • Ανάπτυξη Πωλήσεων
 • Ανάπτυξη Υπηρεσιών
 • Αξιολόγηση & Επιβράβευση
 • Διοίκηση Προϊόντων & Υπηρεσιών
 • Διοίκηση Έργων - Αποθήκη
 • Οργάνωση της εικόνας της επιχείρησης
 • Εργαλεία Οργάνωσης και Ανάπτυξης