Μελέτη Συστήματος Συναγερμού

Εισαγωγή στα Συστήματα συναγερμού Sigma
17 Μαρτίου, 2021
Εξειδικευμένα Σεμινάρια One on One
16 Μαΐου, 2021

Στόχος

Η ανάπτυξη και ο σχεδιασμός ενός συστήματος συναγερμού σε μία εγκατάσταση απαιτεί μεθοδική και προσεκτική προσέγγιση.

Η ανάλυση και η μελέτη μιας εγκατάστασης είναι απαραίτητη πριν την τοποθέτηση ενός συστήματος συναγερμού, αφού είναι αυτή που θα αποκαλύψει τα προβλήματα με ένα μεθοδολογικό τρόπο και όχι ως αποτέλεσμα ενός έκτακτου γεγονότος.

Στην εκπαίδευση αυτή εστιάζουμε στα σημεία εκείνα που πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή, ώστε η προσφερόμενη λύση να καλύπτει τις ανάγκες του τελικού χρήστη. Η επιτυχία, εντούτοις, δεν είναι μόνο η ανάπτυξη ενός τέλειου σχεδίου ή τα απόλυτα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων που βασίζεται ένα σύστημα.

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι απόλυτη προστασία είναι αδύνατο να επιτευχθεί χωρίς να δαπανηθεί ένα ιδιαίτερα μεγάλο ποσό χρημάτων και χωρίς να υπάρχουν κάποιες σημαντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας μιας επιχείρησης.

Η επιτυχία λοιπόν έγκειται στο να είναι ιδιαίτερα δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να παραβιαστεί η ασφάλεια της εγκατάστασης.

Απευθύνεται

Σε Εγκαταστάτες, Μηχανικούς, Ιδιοκτήτες Εταιριών, Επαγγελματίες όλων των βαθμίδων που αναζητούν επιπλέον γνώσεις και εφόδια για να πετύχουν προσωπικούς και επαγγελματικούς στόχους στην αγορά που δραστηριοποιούνται