Στοιχεία Διοίκησης Επιχειρήσεων

Οργάνωση & Ανάπτυξη Επιχειρήσεων
20 Μαΐου, 2021
Εξειδικευμένα Σεμινάρια Hands On
28 Μαΐου, 2021

Στόχος

Να αποκτηθούν οι βασικές γνώσεις και να δοθούν κατευθυντήριες γραμμές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Με οδηγό το εταιρικό πλάνο ανάπτυξης και στρατηγικής, η αποτελεσματική διοίκηση επιχειρήσεων μας δίνει την δυνατότητα να πετύχουμε υψηλές αποδόσεις.

Απευθύνεται

Σε Εγκαταστάτες, Μηχανικούς, Ιδιοκτήτες Εταιριών, Ομάδες Πωλήσεων, Τελειόφοιτους τεχνικών κατευθύνσεων, Επαγγελματίες όλων των βαθμίδων που αναζητούν επιπλέον γνώσεις και εφόδια για να πετύχουν προσωπικούς και επαγγελματικούς στόχους στην αγορά που δραστηριοποιούνται.

Θεματικές Ενότητες

  • Management στην πράξη
  • Οργάνωση & Διαχείριση Ομάδας
  • Αποτελεσματική Επικοινωνία
  • Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων
  • Διαχείριση Χρόνου
  • Παρακίνηση & Σύστημα Επιβράβευσης