Συστήματα Πυρανίχνευσης Inim Electronics

Συστήματα Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης TVT
9 Μαρτίου, 2021
Συστήματα Συναγερμού Inim Electronics
15 Μαρτίου, 2021

Στόχος

Να αποκτηθούν οι απαραίτητες γνώσεις για την ομάδα προϊόντων της Inim (Πυρανίχνευση) ώστε να υπάρξει η δυνατότητα εκμετάλλευσής όλων των διαθέσιμων δυνατοτήτων των συστημάτων ανεξάρτητα από το είδος και το εύρος της εφαρμογής. Επιπλέον, μέσα από τη γνώση του σχεδιασμού ολοκληρωμένων λύσεων καλύπτουμε κάθε εξειδικευμένη ανάγκη εφαρμογής.

Απευθύνεται

Σε Εγκαταστάτες, Μηχανικούς, Ιδιοκτήτες Εταιριών με σχετική εμπειρία στα συστήματα πυρανίχνευσης

Θεματικές Ενότητες

  • Παρουσίαση προϊόντων
  • Χαρακτηριστικά και προδιαγραφές
  • Λειτουργίες και προγραμματισμός
  • Cloud
  • Χειρισμός συστήματος

Τρόπος Παρακολούθησης

Δια Ζώσης: Το σεμινάριο αυτό πραγματοποιείται στη αίθουσα σεμιναρίων του SIGMA Innovation Lab. Η αίθουσα, είναι πλήρως εξοπλισμένη και μπορεί να φιλοξενήσει έως 30 άτομα. Είναι σημαντικό να τονίσουμε, ότι αυτή την περίοδο, λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του προσωπικού και των επισκεπτών της εταιρείας μας. Για το λόγο αυτό, το πλήθος των συμμετεχόντων με φυσική παρουσία, δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 15 άτομα, όπου και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

*Εφαρμόζονται μέτρα προστασίας και κανόνες λειτουργίας Covid-19.

*Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Τμήμα Πωλήσεων.

Εξ' αποστάσεως (E-learning): Το σεμινάριο αυτό, πραγματοποιείται στην αίθουσα σεμιναρίων του SIGMA Innovation Lab. Παράλληλα, γι’ αυτό το σεμινάριο, έχετε τη δυνατότητα της απομακρυσμένης παρακολούθησης. Για να παρέχουμε τη δυνατότητα αυτή, έχουμε μεριμνήσει, επενδύοντας σε κατάλληλο λογισμικό (Software) και υλικό (Hardware) με σκοπό την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση σας. Πριν τη διεξαγωγή του σεμιναρίου, θα λάβετε το σχετικό σύνδεσμο στην διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα δηλώσετε στην φόρμα εγγραφής και που θα σας επιτρέψει την είσοδο στην πλατφόρμα σεμιναρίων ZOOM.

Βοηθητικά Αρχεία

Loading Drive Folder...