Συνέργειες

Η ιδέα για την δημιουργία του Sigma Innovation Lab βασίστηκε στην τεχνογνωσία που έχουμε ως εταιρεία καθώς και στη δυνατότητα να προσφέρουμε γνώσεις και εξειδικευμένη κατάρτιση σε επαγγελματίες του κλάδου οι οποίοι επενδύουν στο μέλλον τους.

Η επένδυση στην γνώση αποκτά ιδιαίτερη σημασία όταν δίνει ουσιαστικά εφόδια και στοχεύει στην ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων οι οποίες συμπληρώνουν το επαγγελματικό προφίλ και προσδίδουν προστιθέμενη αξία σε επιχειρήσεις, εργαζόμενους και επαγγελματίες.

Το Sigma Innovation Lab σχεδιάζει και υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία προκύπτουν μέσα τη σύγκληση των αναγκών της αγοράς και της εσωτερικής τεχνογνωσίας, ενώ παράλληλα προσεγγίσει συνεργασίες με εκπαιδευτικά ιδρύματα, φορείς και κατασκευαστικούς οίκους, διασφαλίζοντας εμπειρία και ποιότητα, με σκοπό η παρεχόμενη εκπαίδευση να διαθέτει υψηλό επίπεδο ποιότητας.

συνέργειες